Ngày đăng: 31/03/2021 - Lượt xem: 533

 HĐHD Việt Nam hàng năm tổ chức mừng thọ các cụ cao niên họ Dương. Toàn bộ chi phí được trích ra từ nguồn quỹ Mừng thọ và khuyến học khuyến tài của HĐHD Việt Nam. Quỹ này do các mạnh thường quân là người họ Dương thành đạt tài trợ.

Chính sách

 Các cụ ông, cụ bà và dâu họ Dương được hưởng chính sách mừng thọ như sau:

- 80 và 85 tuổi: bằng mừng thọ và 1.000.000 (một triệu) đồng

- 90 tuổi trở lên: bằng mừng thọ và 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) đồng (năm nào cũng được)

- Từ 100 tuổi trở lên: bằng mừng thọ và 2.000.000 đ (năm nào cũng được)

Làm sao để đăng ký nhận mừng thọ?

- Khi có thông báo của HĐHD VN, các cụ hãy liên hệ với HĐHD hoặc ban liên lạc họ Dương ở địa phương mình và yêu cầu hướng dẫn những thủ tục cần thiết. Ở Đồng Nai, mời các cụ truy cập vào https://hoduongdongnai.com/thanh-vien.html để tìm kiếm HĐHD địa phương mình.