Ngày đăng: 10/06/2022 - Lượt xem: 1,545

Ngày 27 tháng 4 năm 2022, thay mặt Thường trực HĐHDVN, chủ tịch Dương Công Minh đã ký công văn số 508/CV-HĐHDVN về việc Mừng thọ năm 2023.

Căn cứ Công văn  hướng dẫn trên, HĐHD tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ Mừng thọ người cao tuổi họ Dương tại Đồng Nai như sau:

I/ Đối tượng mừng thọ.

Căn cứ điều 6 - Điều lệ Họ Dương Việt Nam năm 2019, HĐHD Việt Nam mừng thọ các thành viên Họ Dương Việt Nam (bao gồm người mang họ Dương, người là dâu họ Dương, người mang họ khác có gốc là họ Dương và đã được HĐHDVN tiếp nhận sinh hoạt họ bằng văn bản), đang sinh sống tại Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Các cụ từ 100 tuổi trở lên (sinh năm 1923 trở về trước),mỗi cụ 2.000.000đ (hai triệu đồng) và bằng Mừng thọ.

- Các cụ từ 90-99 tuổi (sinh năm 1924 đến 1933),mỗi cụ 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng) và bằng Mừng thọ.

- Các cụ tròn 80 tuổi (sinh năm 1943) và các cụ tròn 85 tuổi (sinh năm 1938),mỗi cụ 1.000.000đ (một triệu đồng) và bằng Mừng thọ.

II/ Hồ sơ Mừng thọ

Hồ sơ Mừng thọ các cụ bao gồm những giấy tờ dưới đây:

- Bản sao chứng minh nhân dân (không cần công chứng)

- Địa chỉ nơi đang sinh sống, số điện thoại liên lạc, tên và số điện thoại người hỗ trợ/giám hộ (nếu có)

- Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng) có ghi rõ là mẹ, hoặc vợ của ai trong hộ khẩu, hoặc giấy xác nhận của hội Người cao tuổi địa phương cấp xã chứng minh là dâu họ Dương. Phần này chỉ áp dụng cho các cụ là dâu họ Dương.

- Các cụ mang họ khác nhưng có gốc là họ Dương: văn bản tiếp nhận sinh hoạt họ.

III/ Quy trình tiếp nhận hồ sơ

HĐHD tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp nhận hồ sơ theo những cách sau:

1/ Tiếp nhận qua HĐHD cấp huyện

- Các cụ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ đầy đủ thông tin theo yêu cầu tới HĐHD cấp huyện nơi mình đang sinh sống (tìm thông tin kết nối tại đây)

2/ Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

- Các cụ hoặc người giám hộ, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ bản mềm bằng cách chụp hình các loại giấy tờ theo yêu cầu rồi bấm vào đây để khai hồ sơ.

3/ Hạn trót nhận hồ sơ:

- HĐHD tỉnh Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ mừng thọ 2023 đến hết ngày 20/7/2022.

IV/ Một số lưu ý:

- Điểm mới đáng lưu ý ở Công văn năm nay là các cụ tuổi lẻ 81.82.83.84.86.87.88.89 không được mừng thọ. Nếu tuổi 80 bị lỡ thì đến tuổi 85 mới mừng thọ, tuổi 85 bị lỡ thì tuổi 90 mới tiếp tục mừng thọ.

- Các cụ đã làm hồ sơ mừng thọ 2023 ở địa phương khác rồi thì không làm ở Đồng Nai nữa

- Các cụ đã nộp hồ sơ bản cứng cho HĐHD cấp huyện rồi thì thôi không nộp trực tuyến nữa.

- Các năm trước đã có hồ sơ rồi thì năm nay vẫn phải làm lại.

- Khuyến khích các cụ, người giám hộ gửi hồ sơ trực tuyến.