Ngày đăng: 07/05/2021 - Lượt xem: 1,804

Kính gửi các cụ cao tuổi và bà con họ Dương đang sinh sống tại Đồng Nai

Căn cứ công văn số 455/CV HĐHDVN của HĐHD Việt Nam, ký ngày 7/5/2021, HĐHD tỉnh Đồng Nai xin thông báo quy trình tếp nhận hồ sơ mừng thọ người cao tuổi năm 2022 như sau:

1/ Đối tượng và chính sách:

Người cao tuổi là người họ Dương, dâu họ Dương, người có giấy tờ họ khác nhưng có gốc họ Dương và đã được HĐHD tiếp nhận sinh hoạt bằng văn bản đang sinh sống tại Đồng Nai:

  • 100 tuổi trở lên (sinh 1922 trở về trước): bằng mừng thọ + 2.000.000 đ
  • Từ 90-99 tuổi (sinh từ năm 1923 đến 1932): bằng mừng thọ + 1.500.000 đ
  • Các cụ tròn 80 tuổi (sn 1942) và 85 tuổi (sn 1937) hoặc từ 80-89 tuổi mà chưa được mừng thọ lần nào: bằng mừng thọ + 1.000.000 đ

2/ Quy trình tiếp nhận:

  • Các cụ thuộc diện được mừng thọ hoặc người nhà gửi hồ sơ cho HĐHD hoặc ban Kết nối dòng tộc cấp phường, xã. Để tìm ban liên lạc cấp phường/ xã mời quý bà con truy cập vào đây.

3/ Hồ sơ mừng thọ bao gồm (bắt buộc phải có đầy đủ):

  • 2 mặt CMND/ CCCD bản photo không cần công chứng
  • Sổ hộ khẩu (đối với các cụ là dâu họ Dương)
  • Văn bản tiếp nhận sinh hoạt họ Dương (đối với các cụ có giấy tờ không phải họ Dương nhưng có gốc là họ Dương)
  • Số điện thoại
  • Tên người đại diện.

*/ Việc mừng thọ sẽ được thực hiện vào dịp Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần - 2022

Dưới đây là công văn của HĐHD VN về việc mừng thọ năm 2022