Kết nối cộng đồng họ Dương Đồng Nai.

HĐHD tỉnh Đồng Nai ráo riết chuẩn bị Ngày hội VHMX Họ Dương Đồng Nai 2021

HĐHD tỉnh Đồng Nai ráo riết chuẩn bị Ngày hội VHMX Họ Dương Đồng Nai 2021

31/03/2021
Ngày Hội Văn Hòa Mùa Xuân Họ Dương Đồng Nai 2021 là sự kiện lớn nhất của người họ Dương tại Đồng Nai trong năm 2021. HĐHD tỉnh Đồng Nai đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian, vật chất, nguồn lực ... để tập trung tổ chức cho ngày hội.
HĐHD tỉnh Đồng Nai ráo riết chuẩn bị Ngày hội VHMX Họ Dương Đồng Nai 2021

HĐHD tỉnh Đồng Nai ráo riết chuẩn bị Ngày hội VHMX Họ Dương Đồng Nai 2021

31/03/2021
Ngày Hội Văn Hòa Mùa Xuân Họ Dương Đồng Nai 2021 là sự kiện lớn nhất của người họ Dương tại Đồng Nai trong năm 2021. HĐHD tỉnh Đồng Nai đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian, vật chất, nguồn lực ... để tập trung tổ chức cho ngày hội.
HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

21/11/2022
Ngày 20/11/2022, tại Văn phòng HĐHD tỉnh Đồng Nai, HĐHD tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ trì hội nghị là ông Dương Đức Thúy, chủ tịch HĐHD tỉnh Đồng Nai. Cùng tới dự hội nghị có ông Dương Đức Cường, phó chủ tịch thường trực HĐHD tỉnh Đồng Nai, chủ tịch HĐHD liên huyện Xuân Lộc - Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh; bà Dương Thị Hiền, PCT HĐHD tỉnh Đồng Nai, chủ tịch HĐHD TP. Biên Hòa cùng 20 ủy viên HĐHD tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027.