LỄ RA MẮT HĐHD LIÊN HUYỆN TÂN PHÚ - ĐỊNH QUÁN

LỄ RA MẮT HĐHD LIÊN HUYỆN TÂN PHÚ - ĐỊNH QUÁN

14/03/2022
Ngày 13/3/2022, được sự cho phép của chính quyền địa phương, HĐHDVN, HĐHD tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ Ra Mắt Hội đồng Họ Dương Liên Huyện Tân Phú - Định Quán nhiệm kỳ 2022-2027 (tại Xã Tà Lài, huyện Tân Phú).
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HỌ DƯƠNG NĂM 2021

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI HỌ DƯƠNG NĂM 2021

03/10/2021
Căn cứ theo công văn số  456/CV-HĐHDVN về việc Khuyến học khuyến tài năm 2021, đã được chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam ký ban hành vào ngày 10/5/2021 về công tác Khuyến học khuyến tài họ Dương Việt Nam năm 2021, nay HĐHD tỉnh Đồng Nai xin thông báo việc tiếp nhận hồ sơ xét duyệt học bổng từ quỹ Khuyến học khuyến tài và mừng thọ của HĐHD Việt Nam như sau.
Kết quả công tác Khuyến học khuyến tài của Họ Dương Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020

Kết quả công tác Khuyến học khuyến tài của Họ Dương Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020

02/04/2021
Cùng với phong trào khuyến học khuyến tài của cả nước, Họ Dương Việt Nam là một dòng họ luôn quan tâm chú trọng đặc biệt đến phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ, đặc biệt là được tiếp sức bởi Chỉ thị số 11 – CT/TW ngày 13/04/2007 của Bộ Chính trị khóa X, về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập”, Chỉ thị số 02/2008/TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/01/2008 về việc: “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 phê duyệt Đề án “Phát triển phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.
Những quy định trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020

Những quy định trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2020

30/03/2021
 Khuyến học khuyến tài là một trong những công tác quan trọng của Họ Dương Việt Nam trong những năm qua. Để đảm bảo công tác khuyến học khuyến tài diễn ra kịp thời, đúng đối tượng, ngày 7/4/2020, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã có Công văn số 165/CV-HĐHDVN về việc Mừng thọ, Khuyến học khuyến tài, Quỹ Dương Huy Đỉnh. Ban Thông tin – Truyền thông đã có cuộc trao đổi với ông Dương Ngọc Ngưu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Trưởng Ban Khuyến học – Khuyến tài và Mừng thọ xung quanh vấn đề này.