Ngày đăng: 21/11/2022 - Lượt xem: 713

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ngày 20/11/2022, tại Văn phòng HĐHD tỉnh Đồng Nai, HĐHD tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ trì hội nghị là ông Dương Đức Thúy, chủ tịch HĐHD tỉnh Đồng Nai. Cùng tới dự hội nghị có ông Dương Đức Cường, phó chủ tịch thường trực HĐHD tỉnh Đồng Nai, chủ tịch HĐHD liên huyện Xuân Lộc - Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh; bà Dương Thị Hiền, PCT HĐHD tỉnh Đồng Nai, chủ tịch HĐHD TP. Biên Hòa cùng 20 ủy viên HĐHD tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027.

phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua Quy chế hoạt động của HĐHD tỉnh Đồng Nai. Trong đó, quy chế đã phân công vai trò, nhiệm vụ của từng vị trí, chức vụ trong hội đồng đồng thời quy định chi tiết, rõ ràng nguyên tắc thu - chi, báo cáo minh bạch các khỏan tài chính.

Tại hội nghị, HĐHD cũng phân công nhiệm vụ cho CLB Phụ nữ phụ trách công tác văn phòng, CLB Thanh niên phụ trách công tác truyền thông. Hội nghị cũng lên kế hoạch tổ chức cho các đại biểu đi dự đại hội HĐHD nhiệm kỳ 2023-2028 và bà con họ Dương đi dự Ngày hội Văn Hóa mùa Xuân Họ Dương năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 10-12/2/2023 (nhằm ngày 20-22 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Bắc Ninh. Hội nghị HĐHD tỉnh Đồng Nai lần 2 đã lên kế hoạch thành lập HĐHD Liên huyện Long Thành - Nhơn Trạch và sẽ tổ chức Lễ Ra mắt vào dịp 30/4/2023.

hội nghị

Cũng tại hội nghị, do yêu cầu thực tế công tác kết nối dòng tộc và nguyện vọng của 1 số cá nhân đang là ủy viên, HĐHD tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận để 2 ủy viên rút tên ra khỏi hội đồng, đồng thời bầu bổ sung 4 ủy viên mới. HĐHD tỉnh Đồng Nai đã bầu ra 2 phó chủ tịch mới đó là ông Dương Bá Trung, phó chủ tịch - phụ trách Kết nối và ông Dương Bình Tuyên, PCT phụ trách các chương trình chính sách.

Hội nghị kết thúc tốt đẹp lúc 11h00 cùng ngày.

Dưới đây là 1 số hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại hội nghị.

--- Ban truyền thông HĐHD tỉnh Đồng Nai --