ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG (HĐHD) TP. BIÊN HÒA LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG (HĐHD) TP. BIÊN HÒA LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2022-2027

21/03/2022
Được sự chấp thuận của HĐHD Việt nam và HĐHD tỉnh Đồng Nai, ngày 20/3/2022, tại Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài, HĐHD TP. Biên Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Phần 2 trong chương trình đại hội, HĐHD TP Biên Hòa đã long trọng tổ chức lễ Mừng thọ, Vinh danh, Khen thưởng họ Dương Biên Hòa năm 2022.
HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI HỌP SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI HỌP SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021

25/04/2021
1. Tổng kết hoạt động XD dòng tộc quí 1/2021. 2. Đánh giá rút kinh nghiệm c tác tổ chức ngày hội văn hóa mùa xuân HD Đồng Nai. 3. Trao đổi thực tế về cách sinh hoạt nhóm và hướng dẫn phần mềm họp trực tuyến. 4. Kiện toàn lại nhân sự của HĐHD tỉnh Đồng Nai.