HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

21/11/2022
Ngày 20/11/2022, tại Văn phòng HĐHD tỉnh Đồng Nai, HĐHD tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ trì hội nghị là ông Dương Đức Thúy, chủ tịch HĐHD tỉnh Đồng Nai. Cùng tới dự hội nghị có ông Dương Đức Cường, phó chủ tịch thường trực HĐHD tỉnh Đồng Nai, chủ tịch HĐHD liên huyện Xuân Lộc - Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh; bà Dương Thị Hiền, PCT HĐHD tỉnh Đồng Nai, chủ tịch HĐHD TP. Biên Hòa cùng 20 ủy viên HĐHD tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022-2027.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022-2027

07/11/2022
Ngày 23 tháng 10 năm 2022, HĐHD tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức Đại Hội Đại Biểu Họ Dương tỉnh Đồng Nai lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG (HĐHD) TP. BIÊN HÒA LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2022-2027

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG (HĐHD) TP. BIÊN HÒA LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2022-2027

21/03/2022
Được sự chấp thuận của HĐHD Việt nam và HĐHD tỉnh Đồng Nai, ngày 20/3/2022, tại Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài, HĐHD TP. Biên Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Phần 2 trong chương trình đại hội, HĐHD TP Biên Hòa đã long trọng tổ chức lễ Mừng thọ, Vinh danh, Khen thưởng họ Dương Biên Hòa năm 2022.
HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI HỌP SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021

HỘI ĐỒNG HỌ DƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI HỌP SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2021

25/04/2021
1. Tổng kết hoạt động XD dòng tộc quí 1/2021. 2. Đánh giá rút kinh nghiệm c tác tổ chức ngày hội văn hóa mùa xuân HD Đồng Nai. 3. Trao đổi thực tế về cách sinh hoạt nhóm và hướng dẫn phần mềm họp trực tuyến. 4. Kiện toàn lại nhân sự của HĐHD tỉnh Đồng Nai.