Ngày đăng: 25/04/2021 - Lượt xem: 1,680

Sáng 25/4/2021, tại trụ sở HĐHD tỉnh Đồng Nai, HĐHD tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp Tổng kết sơ bộ hoạt động của HĐHD Đồng Nai quý I năm 2021.

Chủ trì buổi họp là ông Dương Đức Thúy - chủ tịch HĐHD tỉnh Đồng Nai cùng với sự tham dự của các ủy viên HĐHD tỉnh Đồng Nai.

Nội dung chính của buổi họp

1. Tổng kết hoạt động XD dòng tộc quí 1/2021.

2. Đánh giá rút kinh nghiệm c tác tổ chức ngày hội văn hóa mùa xuân HD Đồng Nai.

- Nhìn chung, Ngày hội VHMX HD ĐN đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, còn 1 vài điểm cần rút kinh nghiệm. Cụ thể, việc đón tiếp đại biểu vẫn có nhiều thiếu sót; hình ảnh, âm thanh, ánh sáng trong ngày hội vẫn chưa được đầy đủ, ví dụ việc chào cờ trong ngày hội không có cờ (do lỗi kỹ thuật).

Các bộ phận chuyên trách phải rút kinh nghiệm để công tác tổ chức lần sau được tốt hơn.

3. Trao đổi thực tế về cách sinh hoạt nhóm và hướng dẫn phần mềm họp trực tuyến.

Do địa bàn tỉnh Đồng Nai rất rộng, việc di chuyển từ các địa phương về tham dự cuộc họp rất khó khắn và tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó đoán nên HĐHD tỉnh Đồng Nai đã triển khai sử dụng công cụ họp trực tuyến để các ủy viên HĐHD ĐN ở các địa phương có thể tham dự các cuộc họp dễ dàng, thuận lợi.

4. Kiện toàn lại nhân sự của HĐ

HĐHD tỉnh Đồng Nai đã có những bàn bạc về thay đổi 1 số nhân sự của HĐHD tỉnh và kết nạp thêm 1 số ủy viên để kiện toàn bộ máy hoạt động, phục vụ công tác kết nối của dòng tộc được tốt hơn.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.