Kết quả công tác Khuyến học khuyến tài của Họ Dương Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020

Kết quả công tác Khuyến học khuyến tài của Họ Dương Việt Nam giai đoạn 2013 – 2020

02/04/2021
Cùng với phong trào khuyến học khuyến tài của cả nước, Họ Dương Việt Nam là một dòng họ luôn quan tâm chú trọng đặc biệt đến phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ, đặc biệt là được tiếp sức bởi Chỉ thị số 11 – CT/TW ngày 13/04/2007 của Bộ Chính trị khóa X, về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập”, Chỉ thị số 02/2008/TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/01/2008 về việc: “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 phê duyệt Đề án “Phát triển phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.
Hội đồng họ Dương Việt Nam dành gần 1,4 tỷ đồng khuyến học, khuyến tài cho con em tại Bắc Giang

Hội đồng họ Dương Việt Nam dành gần 1,4 tỷ đồng khuyến học, khuyến tài cho con em tại Bắc Giang

31/03/2021
Đại diện Hội đồng họ Dương các huyện, TP tiếp nhận tiền thưởng dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc từ đại diện Hội đồng họ Dương Việt Nam Một số cá nhân tiêu biểu được vinh danh tại đây như: Tiến sĩ Dương Tiến Nguyện, xã Song Vân (Tân Yên); Dương Thị Hương Giang, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Dương Ngọc Bắc, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) đoạt giải Nhất nội dung điền kinh tại Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố.